ReportBáo cáo

2023

Ngày 20 Tháng 06 Năm 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  • Lao động nhân sự

Ngày 19 Tháng 05 Năm 2023

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động nước ngoài

  • Lao động nhân sự
  • Nguyen Thi My Ngoc

Ngày 15 Tháng 05 Năm 2023

VAT đầu ra hàng biếu tặng

  • Kế toán - Thuế

Ngày 27 Tháng 04 Năm 2023

Cách xác định nơi kê khai thuế TNCN

  • Kế toán - Thuế

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2023

Đề tài: Một số điểm lưu ý về thỏa ước lao động tập thể

  • Lao động nhân sự
  • Tran Ha My