ReportBáo cáo

Thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh và những điểm mới từ năm 2022

2023/02/03

Bên cạnh việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng/ quý cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp như các doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng phải thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế địa phương nơi tiến hành công trình xây dựng (được gọi là thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh).

Lời mở đầu:
Bên cạnh việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng/ quý cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp như các doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng phải thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế địa phương nơi tiến hành công trình xây dựng (được gọi là thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh).
Bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc kê khai, nộp thuế và một số điểm mới áp dụng từ năm 2022 đối với thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh.

1.Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh:
Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh phải được kê khai và nộp thuế nếu đáp ứng đồng thời 3 điều kiện sau:

  • Có hoạt động kinh doanh xây dựng tại tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính;
  • Không thành lập đơn vị đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh (nơi thực hiện công trình xây dựng) khác trụ sở chính;
  • Giá trị công trình xây dựng từ 1 tỷ đồng trở lên bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Hoạt động xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành.
Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng phát sinh tại địa phương nơi có hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh.
Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng.
Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh thì căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh.

Khai thuế, nộp thuế:

  • Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh được kê khai và nộp tại cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng tại tỉnh khác trụ sở chính, theo từng lần phát sinh doanh thu theo mẫu số 05/GTGT, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
  • Công ty phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính.

Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

2.Điểm mới sửa đổi áp dụng từ ngày 01/01/2022:

Điểm mới Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/NĐ-CP

(áp dụng từ 01/01/2022)

Đối tượng khai thuế, nộp thuế Công ty có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh khác trụ sở chính. Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trực tiếp ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với trụ sở chính.
Tỷ lệ khai thuế giá trị gia tăng 2% 1%
Cách thức bù trừ số thuế giá trị gia tăng đã nộp của hoạt động xây dựng tại tỉnh khác – Kê khai số thuế giá trị gia tăng đã nộp của hoạt động xây dựng tại tỉnh khác vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính theo chứng từ nộp tiền theo phụ lục 01-5/GTGT.

– Bù trừ với số phải nộp hoặc chuyển khấu trừ tiếp kỳ sau nếu không phát sinh số thuế phải nộp của kỳ đó.

– Không phải kê khai số thuế giá trị gia tăng vãng lai đã nộp vào tờ khai thuế.

– Cơ quan thuế tự thực hiện luân chuyển chứng từ nộp tiền để bù trừ giữa số thuế giá trị gia tăng đã nộp của hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

Lưu ý:
Như trình bay ỏ trên, đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, sau khi phát hành hóa đơn VAT thì trong vòng 10 ngày doanh nghiệp cần thực hiện kê khai và nộp thuế vãng lai. Đối với trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh nhưng thực tế đã khai và nộp toàn bộ thuế giá trị gia tăng vãng lai phát sinh của công trình tại trụ sở chính, thì sẽ phát sinh việc chậm nộp tờ khai. Về vấn đề này, tùy từng cục thuế khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau, và có cách xử lý khách nhau, nên cần phải xác nhận thêm với cơ quan thuế địa phương. Trên quan điểm một số công văn hướng dẫn cho rằng:
– Không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh phát sinh.
– Phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lời kết:
Trên đây, chúng tôi đã lưu ý về việc kê khai, nộp thuế và những điểm đổi mới áp dụng từ năm 2022 đối với thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty có hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh cần lưu ý thực hiện kê khai và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng theo đúng quy định.

Văn bản tham khảo:

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản Lý Thuế.
  • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP.
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo