Our ServicesDịch vụ cung cấp

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho
doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và
các hoạt động quản lý sau thành lập

Hợp đồng hỗ trợ tư vấn kinh doanh

Cập nhật thông tin pháp luật về thuế, kế toán, lao động nhân sự
qua các bản tin hàng tuần và quý được gửi đến từng khách hàng
Tổ chức chương trình hội thảo dành cho người Việt và Nhật

 • ● Tư vấn kế toán, thuế và lao động nhân sự
 • ● Miễn phí tham gia chương trình hội thảo trực tiếp / trực tuyến dành cho người Việt và người Nhật
 • ● Cung cấp báo cáo tổng hợp thông tin pháp luật kinh doanh theo Luật hiện hành mới nhất tại Việt Nam định kỳ mỗi quý

Hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Hỗ trợ thủ tục thành lập công ty, văn phòng đại diện, văn phòng dự án và
tư vấn công tác quản lý doanh nghiệp sau thành lập

 • ● Hỗ trợ thủ tục thành lập công ty, văn phòng đại diện và văn phòng dự án
 • ● Hỗ trợ thủ tục điều chỉnh giấy phép

Hỗ trợ hoạt động M&A

Hỗ trợ hoạt động M&A bằng phân tích PMI định hướng sau mua bán, sáp nhập

 • ● Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp về tài chính và thuế
 • ● Định giá
 • ● Nghiệp vụ FA ※1
 • ● Nghiệp vụ PMI ※2
  Nghiệp vụ FA (Tư vấn tài chính): Dịch vụ tư vấn liên quan đến các quy trình mua bán và sáp nhập như tìm nguồn cung ứng, cơ cấu và đàm phán với các công ty mục tiêu.
  Nghiệp vụ PMI (Tích hợp sau sáp nhập): Hỗ trợ thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình lập báo cáo tài chính và quản lý thuế sau mua bán, sáp nhập.

Kế toán – Thuế

Hỗ trợ lập báo cáo hợp nhất, giải pháp hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và xử lý kê khai các khoản thuế theo quy định hiện hành, đặc biệt nghĩa vụ thuế của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • ● Hỗ trợ lập báo cáo hợp nhất, giải pháp hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và xử lý kê khai các khoản thuế theo quy định hiện hành
 • ● Hỗ trợ chuẩn hóa nghiệp vụ kế toán nội bộ
 • ● Hỗ trợ đối ứng thanh tra thuế
 • ● Hỗ trợ tư vấn các vấn đề đặc thù trong hệ thống thuế Việt Nam

Lao động nhân sự

Hỗ trợ toàn diện trong các hoạt động đầu tư và quản lý doanh nghiệp bằng
những kinh nghiệm thực tiễn phong phú

 • ● Hỗ trợ soát xét nội quy lao động và hợp đồng lao động
 • ● Hỗ trợ kiểm soát tuân thủ
 • ● Cung cấp dịch vụ thuê ngoài tính lương và hệ thống quản lý nhân sự toàn diện bởi VPO – công ty trực thuộc tập đoàn