NewsTin pháp luật

2024/06/20
Nghị định 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và tiền thuê đất trong năm 2024
2024/06/13
Về việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
2024/06/13
Công văn số 27296/CTHN-TTHT ngày 10/5/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản lãi vay
2024/06/06
Thay đổi tạm thời cơ quan thụ lý một số thủ tục liên quan đến GPLĐ tại thành phố Hà Nội
2024/06/06
Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
2024/05/30
Quy định về rút BHXH một lần tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)
2024/05/30
Công văn số 1980/TCT-CS ngày 10/5/2024 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
2024/05/23
Công văn 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục thuế về việc tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
2024/05/23
Chính thức đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1.7.2024
2024/05/16
Khoản thu từ chênh lệch tỷ giá được hưởng ưu đãi thuế
2024/05/16
Cập nhật về Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (Phần 2)
2024/05/09
Cập nhật về dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng