NewsTin Tức

2024/02/01
Công văn số 1016/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2023
2024/01/25
Chuyển đổi số trong thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động tại TP. Hà Nội và thủ tục đề nghị cấp VISA
2024/01/18
Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài
2024/01/18
Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi mức lương tối thiểu vùng tăng
2024/01/11
Một số lưu ý liên quan đến khoản vay ngắn hạn theo quy định pháp luật hiện hành
2024/01/04
[Lao động] Thủ tục Thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam trước xin cấp phép làm việc cho người lao động nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
2024/01/04
Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
2023/12/21
Quy định về nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam
2023/12/21
Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7/2024
2023/12/14
Chính thức thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024
2023/12/14
Các cách thức nộp hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13
2023/12/07
[Lao động] Về kỳ nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024