NewsTin Tức

Tin pháp luật

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết giảm thuế GTGT đến hết năm 2024

2024/06/06

Ngày 09/05/2024, chúng tôi đã đưa tin về việc Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng giảm thuế suất thuế GTGT 8% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024).
Ngày 28/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT đến hết năm 2024. Tiếp theo, Bộ Tài Chính sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan cho Bộ tư pháp.
Dự kiến Nghị quyết giảm thuế GTGT từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024 sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Sau khi Nghị quyết giảm thuế được chính thức phát hành thì chúng tôi sẽ cập nhập thông tin ngay cho quý khách hàng được biết.

Văn bản luật tham khảo:
Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 28/5