About usVề I-GLOCAL

Tổng quan Ban giám đốc

Tổng quan Ban giám đốc

Đây là trang giới thiệu các thông tin chung về tập đoàn.

Xem Thêm

Sứ mệnh Tầm nhìn

Sứ mệnh Tầm nhìn

Giới thiệu về triết lý – phương châm kinh doanh của tập đoàn I-GLOCAL : “Your Growth is Our Growth!” (Sự phát triển của nhân viên và khách hàng là sự phát triển của công ty!).

Xem Thêm

Danh sách văn phòng

Danh sách văn phòng

Mạng lưới văn phòng I-GLOCAL

Xem Thêm

Công ty thành viên

Công ty thành viên

Công ty thành viên I-GLOCAL

Xem Thêm