NewsTin Tức

Tin pháp luật

Thay đổi tạm thời cơ quan thụ lý một số thủ tục liên quan đến GPLĐ tại thành phố Hà Nội

2024/06/06

Ngày 06/05/2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 406/QĐ-SLĐTBXH về việc uỷ quyền tạm thời cho UBND các quận giải quyết thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Theo đó, kể từ ngày 01/6 – 31/12/2024, UBND quận (Phòng Lao động) sẽ thực hiện giải quyết 03 thủ tục hành chính sau:

1.Xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam (Miễn Giấy phép lao động)

2. Cấp lại Giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội

3. Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội
Theo như xác nhận thêm với Sở Lao động, các thủ tục trên sẽ tiếp tục được nộp online trên trang website https://dichvucong.hanoi.gov.vn/congdan/ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Lao động – UBND Quận. Các thủ tục đăng tin tuyển dụng NLĐVN và giải trình xin chấp thuận sử dụng NLĐNN không thay đổi cơ quan thụ lý.
Trên đây là lưu ý cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục về WP tại thành phố Hà Nội. Tùy theo từng địa phương mà có thể có những yêu cầu khác nhau, do đó những doanh nghiệp có trụ sở tại các tỉnh thành khác vui lòng xác nhận với các cơ quan lao động tại tỉnh thành nơi mình đặt trụ sở để nhận được hướng dẫn chi tiết.

 

Văn bản tham khảo:
Quyết định số 406/QĐ-SLĐTBXH