NewsTin Tức

Tin pháp luật

Quy định về rút BHXH một lần tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

2024/05/30

Tại kỳ họp thứ 7 ngày 27/5, Quốc Hội tiếp tục thảo luận về một số nội dung của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Trong đó, đáng chú ý là về điều kiện rút BHXH một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH, chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần. Cụ thể, Chính phủ trình Quốc Hội xem xét 2 phương án sau:
Phương án 1: Người tham gia BHXH trước khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực sau 12 tháng không tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện và thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được rút BHXH một lần.
Phương án 2: Sau 12 tháng người lao động không tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được rút BHXH một lần nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.
Hiện tại, đa số ý kiến tán thành Phương án 1. Nếu phương án 1 được thông qua thì đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ hạn chế các trường hợp NLĐ được rút BHXH 1 lần, hay có thể hiểu, người lao động tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực sẽ không được rút BHXH một lần, trừ các trường hợp theo quy định.
Dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi và hoàn thiện, dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 25/6/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý công ty các thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo.