NewsTin Tức

2023/11/23
Quy định về Báo cáo tình hình thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan của doanh nghiệp FDI
2023/11/23
Công văn số 4981/TCT-CS ngày 7/11/2023 của Tổng cục Thuế về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT
2023/11/17
Thuế tối thiểu toàn cầu được triển khai và dự kiến áp dụng tại Việt Nam từ năm tài chính 2024
2023/11/09
[Lao động] Về kỳ nghỉ Tết âm lịch năm 2024
2023/11/09
Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 1/11/2023 của Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
2023/11/02
Dự kiến phương án nghỉ Tết Âm lịch 2024
2023/11/02
Công văn số 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 của Tổng Cục Thuế về xác định tỷ giá hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài
2023/11/02
Về việc gia hạn áp dụng biện pháp giảm 2% VAT
2023/10/26
Nghĩa vụ đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh
2023/10/19
Thời điểm dự kiến trình phương án tăng lương tối thiểu năm 2024
2023/10/12
【Doanh nghiệp】Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng
2023/10/12
Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023