NewsTin Tức

2023/12/21
Quy định về nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam
2023/12/21
Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7/2024
2023/12/14
Chính thức thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024
2023/12/14
Các cách thức nộp hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13
2023/12/07
[Lao động] Về kỳ nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024
2023/12/07
Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023 của Tổng cục Thuế trả lời về việc quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế Thu nhập cá nhân
2023/11/30
Đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
2023/11/23
Quy định về Báo cáo tình hình thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan của doanh nghiệp FDI
2023/11/23
Công văn số 4981/TCT-CS ngày 7/11/2023 của Tổng cục Thuế về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT
2023/11/17
Thuế tối thiểu toàn cầu được triển khai và dự kiến áp dụng tại Việt Nam từ năm tài chính 2024
2023/11/09
[Lao động] Về kỳ nghỉ Tết âm lịch năm 2024
2023/11/09
Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 1/11/2023 của Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng