NewsTin Tức

Tin pháp luật

[Lao động] Về kỳ nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024

2023/12/07

Ngày 22/11/2023 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành thông báo số 5015/TB-LĐTBXH về lịch nghỉ Tết Âm lịch & Nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024, trong đó có nội dung quy định riêng đối tượng là người lao động ngoài nhà nước (không phải công chức, viên chức nhà nước).

Cụ thể:
– Tết Âm lịch 2024: người sử dụng lao động có thể quyết định lựa chọn 1 trong các phương án sau:
+ Phương án 1: Nghỉ từ ngày 9/2/2024 (thứ sáu) đến ngày 13/2/2024 (thứ ba);
+ Phương án 2: Nghỉ từ ngày 8/2/2024 (thứ năm) đến ngày 12/2/2024 (thứ hai); hoặc
+ Phương án 3: Nghỉ từ ngày 7/2/2024 (thứ tư) đến ngày 11/2/2024 (chủ nhật).

– Lễ Quốc khánh năm 2024: người sử dụng lao động có thể quyết định lựa chọn 1 trong các phương án sau:
+ Phương án 1: Nghỉ ngày 01/9/2024 (chủ nhật) và 02/9/2024 (thứ hai); hoặc
+ Phương án 2: Nghỉ ngày 02/9/2024 (thứ hai) và 03/9/2024 (thứ ba).

Theo đó, NSDLĐ phải thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Ngoài ra, NSDLĐ cần lưu ý nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Âm lịch & Quốc Khánh 2024, thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Đặc biệt, Bộ LĐTBXH khuyến khích NSDLĐ (không bắt buộc) áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch 2024 theo Phương án 2 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức, tức nghỉ từ ngày 8-14/2/2024 (đã bao gồm thời gian nghỉ bù).

Vì vậy, mỗi NSDLĐ cần xem xét, căn cứ vào tình hình, kế hoạch hoạt động kinh doanh để lựa chọn phương án nghỉ phù hợp nhất cho mình, đồng thời thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước khoảng thời gian nêu trên.

Văn bản tham khảo: Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH