NewsTin Tức

Tin pháp luật

Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7/2024

2023/12/21

Sáng ngày 20 tháng 12, sau phiên họp thứ 2 năm 2023 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đã đi đến thống nhất phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 và trình Chính phủ xem xét quyết định.
Theo đó, lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6% kể từ ngày 1/7/2024 như sau:
-Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng
-Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng
-Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng
-Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng

Với sự điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024, doanh nghiệp cần thực hiện một số công việc như sau:
-Rà soát sửa đổi Thang, bảng lương để đảm bảo mức lương thấp nhất tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.
-Rà soát và thỏa thuận với NLĐ để điều chỉnh mức lương trên Hợp đồng lao động, nhằm đảm bảo mức lương trên Hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
-Cập nhật mức tiền lương tháng tối đa đóng Bảo hiểm thất nghiệp: 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng dự kiến nêu trên sẽ làm tăng chi phí nhân công của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần theo dõi và thực hiện các công việc/thủ tục rà soát, điều chỉnh về lao động theo quy định pháp luật ở trên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa bản tin cập nhật ngay khi Nghị định chính thức về mức lương tối thiểu vùng mới được Chính phủ ban hành.