NewsTin Tức

2023/09/14
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoá đơn đầu vào bị sai thuế suất.
2023/09/07
Thay đổi trong hướng dẫn của Cục Thuế địa phương khi kê khai hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót
2023/09/07
Những điểm thay đổi của thông tư 08/2023/TT-NHNN liên quan đến khoản vay nước ngoài
2023/09/04
Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ
2023/09/04
[Lao động] Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam
2023/08/24
Đề xuất của Cục thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục thuế về: Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai doanh thu hàng hóa xuất khẩu
2023/08/24
Quy định mới về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư
2023/08/17
[Lao động] Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2023.
2023/08/17
Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2023 và Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2023 của Tổng cục Hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu tại chỗ
2023/08/11
Về việc sửa đổi thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng con dấu
2023/08/11
Cập nhập tình hình hoàn thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2023
2023/08/04
[Lao động] Chính phủ đề nghị giảm mức phí công đoàn xuống còn 1% và giãn thời gian nộp trong năm 2023.