NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ

Tin pháp luật

Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ

2023/09/04

Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ

Nhằm giảm nợ đọng thuế từ nay đến cuối năm 2023, Tổng Cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các địa phương triển khai rà soát và thực hiện:

  • Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày: thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.
  • Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế: áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định

Thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Do đó, các doanh nghiệp trên các địa phương cần chủ động kiểm tra và hoàn thành nghĩa vụ về thuế để tránh trường hợp bị cưỡng chế theo quy định