NewsTin Tức

Tin pháp luật

Cập nhập tình hình hoàn thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2023

2023/08/11

Nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài Chính về việc thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt trong việc xử lý tồn đọng hồ sơ hoàn thuế GTGT, TCT đã kịp thời ban hành Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 và Công văn số 2426/TCT-KK ngày 15/6/2023 nhằm chỉ đạo, quán triệt các cục thuế địa phương đảm bảo giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã tập trung nguồn nhân lực giải quyết nhanh chóng những hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện từ đó tạo điều kiện cho người nộp thuế được hoàn thuế nhanh chóng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả, cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng. Công tác quản lý hoàn thuế được triển khai, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế tiếp tục tăng cường các biện pháp chống thất thu, chiếm đoạt tiền thuế; Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hồi nợ đọng thuế; Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế GTGT cho DN, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Với các chỉ đạo về việc xử lý các hồ sơ Hoàn thuế GTGT như đã nêu ở trên thì chúng tôi nhận thấy rằng điều này sẽ thúc đẩy nhanh thời gian giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT cho các Doanh nghiệp, hạn chế tình trạng chậm, muộn trong việc giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT trong thời gian tới. Nếu có các thông tin mới hoàn thuế GTGT, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên bản tin của chúng tôi.

Văn bản tham khảo:
1. Công điện số 470/CĐ-TTg
2. Công văn số 5427/BTC-VP
3. Công văn số 2099/TCT-KK
4. Quyết định số 679/QĐ-TCT
5. Công văn 2426/TCT-KK 2023