NewsTin Tức

Tin pháp luật

[Lao động] Chính phủ đề nghị giảm mức phí công đoàn xuống còn 1% và giãn thời gian nộp trong năm 2023.

2023/08/04

Ngày 15/07/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Trong đó, tại điểm e, mục 3, phần III, Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% (tức giảm 50% kinh phí công đoàn) và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023.

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012, hiện nay, kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. NSDLD có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn vào tài khoản của Liên đoàn Lao động cấp quận (bao gồm quận, huyện) nơi doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị có trụ sở hoạt động hàng tháng một lần, cùng thời điểm mà NLĐ và NSDLĐ nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Việc giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống còn 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023 là một biện pháp cụ thể nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp và NLĐ trong mùa khó khăn. Thông qua đó, giúp giảm áp lực tài chính đối với doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động và ổn định tình hình lao động.

Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhập những thông tin, quyết định mới liên quan ở các bản tin tiếp theo nếu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định chính thức về vấn đề này.

 

Văn bản tham khảo:

  • Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/07/2023
  • Luật Công đoàn 2012 ngày 20/06/2012