NewsTin Tức

2023/08/04
Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/7/2023 về hướng dẫn lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động trả hàng và chiết khấu thương mại.
2023/07/27
Một số lưu ý khi thực hiện khoản vay nước ngoài
2023/07/25
[Đầu tư] Định hướng thúc đẩy đầu tư của Nhà nước Việt Nam
2023/07/20
Công văn số 8732/CTTPHCM-TTHT ngày 12/7/2023 của Cục Thuế TP. HCM về giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
2023/07/14
Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi quy đinh của Tổng cục Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ
2023/07/06
Sửa đổi quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tại Quyết định 595/QĐ-BHXH
2023/07/06
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
2023/07/06
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.
2023/06/29
Nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày, tăng miễn thị thực lên 45 ngày
2023/06/29
Quốc hội thông qua Nghị quyết thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT
2023/06/22
Công văn số 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử.
2023/06/15
Những lưu ý khi bố trí NLĐ làm bù do mất điện