NewsTin Tức

Tin pháp luật

[Đầu tư] Định hướng thúc đẩy đầu tư của Nhà nước Việt Nam

2023/07/25

Ngày 24/5/2023, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg đến các Bộ, ngành liên quan đến một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Trong Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ cho các cơ quan hướng đến mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, đáng chú ý có thể kế đến là:

-Về đầu tư: rà soát và hoàn thiện quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư – kinh doanh. Song song đó, các cơ quan quản lý (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính) sẽ cùng phối họp để xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ các Nhà đầu tư hiện hữu cũng như Nhà đầu tư mới.

-Về lao động: Chính Phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội khẩn trương bổ sung, sửa đổi Nghị đinh 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc cấp phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, trong thời gian tới, các thủ tục liên quan như Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động… sẽ có thay đổi. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp đang trong quá lấy ý kiến góp ý về Nghị đinh sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP và vẫn chưa có dự thảo chính thức, chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật ngay khi có nội dung mới.

Có thể nói chỉ thị này đã thể hiện phần nào quan điểm của Cơ quan nhà nước Việt Nam về việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài trong tương lai.
Quý doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể tham khảo và theo dõi các thay khung pháp lý đầu tư nêu trên để xây dựng kế hoạch hay đầu tư kinh doanh mới hoặc mở rộng tại Việt Nam.

Văn bản tham khảo: Chỉ thị 14/CT-TTg