NewsTin Tức

Tin pháp luật

Thuế tối thiểu toàn cầu được triển khai và dự kiến áp dụng tại Việt Nam từ năm tài chính 2024

2023/11/17

Ngày 08/11/2023 vừa qua, Tổng cục Thuế đã trình Quốc hội bản thảo Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo nghị quyết này, Việt Nam đồng ý áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các Tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong BCTC hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất hai năm trong bốn năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu Euro trở lên.

Nhiều quốc gia trên thế giới như Thụy Sĩ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Australia, v.v. cũng đã đưa ra thông cáo báo chí xác nhận việc chính thức áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024. Trường hợp Việt Nam không áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng và có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc công ty thành viên của Tập đoàn Việt Nam tại nước ngoài (nếu thuộc đối tượng áp dụng) mà đang được hưởng mức thuế suất thực tế thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%. Vì vậy trước bối cảnh trên, để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam, nghị quyết ban hành nhằm nội luật hóa quy định này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024 tại Việt Nam.

Trong thời gian sắp tới, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của các doanh nghiệp có thể liên hệ và yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp thông tin cụ thể về:
-Mô hình hoạt động và sở hữu Tập đoàn;
-Chuẩn mực kế toán tài chính đang áp dụng:
-Các chỉ tiêu doanh thu, thu nhập, số thuế phải nộp, giá trị tài sản hữu hình, tiền lương,… cần thiết để ước tính tác động của Quy định thuế tối thiểu toàn cầu.

Vì vậy, doanh nghiệp được khuyến nghị nên chú ý theo dõi, hợp tác và trao đổi với cơ quan thuế để cung cấp thông tin kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, tránh sai sót trong quá trình kê khai và nộp thuế. Hiện tại quy định chi tiết về xác định mức thuế suất thực tế vẫn chưa được chính thức ban hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến khách hàng khi có văn bản luật chính thức.