NewsTin Tức

Tin pháp luật

Quy định về Báo cáo tình hình thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan của doanh nghiệp FDI

2023/11/23

Theo Điều 40, Nghị định 09/2018/NĐ-CP, định kỳ hàng năm, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Doanh nghiệp FDI) đã được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (“Báo cáo”) đến cơ quan cấp phép trước ngày 31 tháng 01 của năm liền kề sau năm báo cáo.

Ngoài ra, ngày 09/11/2023, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 7957/BCT-KHTC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố yêu cầu các Sở Công thương tổng hợp và báo cáo về Bộ tình hình thực hiện nghĩa vụ báo cáo của các doanh nghiệp FDI. Theo thông tin IGL xác nhận không chính thức, căn cứ vào công văn của Bộ Công thương nêu trên, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tiến hành rà soát, kiểm tra về nghĩa vụ Báo cáo đình kỳ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn mình.

Đơn cử như ngày 17/11/2023, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn hỏa tốc số 6885/CST-TM đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài đã được Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ thực hiện báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa năm 2022 trước ngày 20/11/2023 và Báo cáo cho năm 2023 trước ngày 31/01/2024.

Do đó, các doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng nêu trên nên tự rà soát về về thực hiện nghĩa vụ Báo cáo, đồng thời theo dõi, xác nhận thêm thông tin với cơ quan cấp phép tại địa phương để thực hiện nghĩa vụ báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn, tránh các rủi ro bị xử phạt hành chính hoặc/và bị thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ do không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong 24 tháng liên tiếp.

Văn bản tham khảo:
-Nghị định 09/2018/NĐ-CP
-Công văn số 7957/BCT-KHTC
-Công văn số 6885/CST-TM