NewsTin Tức

Tin pháp luật

Chính thức đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1.7.2024

2024/05/23

Tiếp nối những bản tin trước đây, ngày 18/5/2024, Bộ LĐ-TB&XH chính thức trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 để áp dụng từ ngày 1/7.
Nếu phương án được thông qua, mức lương tối thiểu vùng sau khi tăng 6% như sau:
Vùng ~ Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) ~ Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I ~ 4.960.000 ~ 23.800
Vùng II ~ 4.410.000 ~ 21.200
Vùng III ~ 3.860.000 ~ 18.600
Vùng IV ~ 3.450.000 ~ 16.600
※Chi tiết vụ thể từng vùng, vui lòng tham khảo Dự thảo Nghị định bên dưới (tiếng Việt).
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-muc-luong-toi-thieu-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-603278.aspx
Các doanh nghiệp cần theo dõi và thực hiện các công việc/thủ tục rà soát, điều chỉnh về lao động.
Ví dụ như:
Rà soát sửa đổi Thang, bảng lương
Điều chỉnh mức lương trên Hợp đồng lao động (nếu tiền lương trên HĐLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)
Cập nhật mức tiền lương tháng tối đa đóng Bảo hiểm thất nghiệp: 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa bản tin cập nhật ngay khi Nghị định chính thức về mức lương tối thiểu vùng mới được Chính phủ ban hành.