ReportBáo cáo

Cập nhật những điểm lưu ý thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

2024/02/24

Trong bối cảnh kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả từ đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã chọn phương án tạm ngừng kinh doanh để chờ nền kinh tế phục hồi trở lại; tìm kiếm cơ hội, phương án kinh doanh mới, hoặc thậm chí chuẩn bị cho giai đoạn tiền giải thể. Để cung cấp thêm thông tin cho các doanh nghiệp về thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam, trước đây, chúng tôi đã có một QA về những điểm lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh, tuy nhiên, tại bài viết này, chúng tôi muốn làm rõ hơn một số điểm lưu ý đặc biệt liên quan đến thủ tục thông báo tạm dừng tại Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. 1. Khái quát các thủ tục cần thiết khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Khi doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, cần thực hiện 2 thủ tục dưới đây:

 • – Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư với Cơ quan đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn
 • – Thông báo tạm ngừng kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Hai thủ tục này được quy định ở 2 văn bản pháp luật khác nhau và pháp luật không quy định về thứ tự thực hiện 2 thủ tục trên. Tuy nhiên, về bản chất thì công ty được thành lập ra là để thực hiện dự án đầu tư nên trường hợp công ty chỉ có một dự án đầu tư thì có thể hiểu là thời gian tạm dừng của dự án và thời gian tạm dừng kinh doanh phải khớp nhau. Có nghĩa là hai thủ tục trên cần được thực hiện đồng thời khi công ty quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Về thời gian tạm ngừng thì cũng được quy định khác nhau như sau:

 • – Theo Luật đầu tư thì Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng.[1]
  Luật Đầu tư và các Nghị định liên quan không quy định rõ Tổng thời gian này quy định cho 1 lần ngừng hoạt động hay tổng thời gian của nhiều lần ngừng hoạt động. Thực tế, các nhà đầu tư thường tạm ngừng dự án một lần trong vòng một năm, trường hợp nhà đầu tư muốn tạm ngừng dự án nhiều lần (tổng thời gian không quá một năm) nên xác nhận thêm với DPI tại địa phương trước khi thực hiện.
 • – Theo Luật doanh nghiệp mỗi lần doanh nghiệp chỉ được đăng ký tạm ngừng kinh doanh tối đa 01 (một) năm [2] nhưng không bị hạn chế số lần tạm ngừng kinh doanh.
  Có nghĩa là không có hạn chế về tổng thời gian được tạm ngừng kinh doanh. Chúng tôi hiểu điểm này chỉ áp dụng trong trường hợp công ty có nhiều dự án đầu tư. Còn trường hợp doanh nghiệp FDI chỉ có một dự án đầu tư thì thời gian tạm ngừng hoạt động tối đa sẽ khớp với thời gian tạm ngừng dự án là một năm. Trên thực tế, điểm này có thể sẽ khác nhau ở từng địa phương, tùy vào quan điểm của chuyên viên, nên doanh nghiệp cần xác nhận với cơ quan quản lý của doanh nghiệp mình.
 • Trường hợp này, khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh thì có những khả năng dưới đây:
  * Trường hợp chấm dứt hoạt động ở Việt Nam
  + Chấm dứt dự án đầu tư hiện tại, đồng thời giải thể doanh nghiệp để về nước

  * Trường hợp tiếp tục hoạt động ở Việt Nam
  + Mở lại dự án đầu tư hiện tại để tiếp tục hoạt động
  + Chấm dứt dự án đầu tư hiện tại, đồng thời đăng ký thành lập dự án đầu tư mới để tiếp tục hoạt động

  2. Hướng dẫn thực hiện thủ tục chi tiết

Chúng tôi đã tổng hợp dưới dạng bảng dưới đây:

STT   Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Thông báo tạm ngừng kinh doanh
1 Địa điểm nộp hồ sơ Cơ quan đăng ký đầu tư

(Phòng kinh tế đối ngoại-Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

(Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố)

2 Thời hạn thông báo Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định

(Theo khoản 3 Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh

(Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

3 Thành phần Hồ sơ Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Thông tư 03/2021/TT-BKHDT Căn cứ Điều 206, Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 66, Nghị định 01/2021 NĐ-CP; Thông tư 01/2021 TT-BKHĐT
4 Cách thức nộp hồ sơ Thông báo bằng văn bản, nộp trực tiếp cho Cơ quan đăng ký đầu tư

 

 Nộp online trên Cổng thông tin theo link:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

5 Thời gian thụ lý Không có quy định

(Tại sở KH&ĐT HN: 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 

 1. 3. Một số điểm lưu ý khác

Ngoài ra trong quá trình thực hiện còn có một số điểm lưu ý sau:

 • – Về xử phạt vi phạm hành chính

+  Đối với thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý nếu không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư, thì nhà đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng [3] và bị buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư .
Ngoài ra, nếu ngừng hoạt động của dự án đầu tư với tổng thời gian quá 12 tháng thì nhà đầu tư sẽ bị  phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng [4] và bị buộc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư.
+   Đối với thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000[5] và buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • – Về việc nộp các loại báo cáo đầu tư định kỳ

Trong thời gian tạm dừng hoạt động của dự án đầu tư không có quy định về việc có cần nộp các loại báo cáo đầu tư định kỳ hay không, cho nên có thể có những doanh nghiệp hiểu là không cần nộp. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi thì tùy từng địa phương mà cơ quan quản lý đầu tư vần yêu cầu phải nộp các loại báo cáo đầu tư định kỳ như trong suốt quá trình hoạt động.

 • – Về việc thông báo khi hết thời gian tạm dừng dự án đầu tư

Trong thời gian tạm dừng hoạt động của dự án đầu tư không có quy định về việc có cần thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư hay không, cho nên có thể có những doanh nghiệp hiểu là không cần thông báo. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi thì tùy từng địa phương mà cơ quan quản lý đầu tư vần yêu cầu phải thông báo khi hết thời gian tạm dừng.Về việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép.

 • – Về việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép

Trong quá trình tạm dừng hoạt động của dự án đầu tư thì về cơ bản là không thực hiện được các thủ tục điều chỉnh liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC). Tuy nhiên, thực tế vẫn có thể thực hiện được các thủ tục điều chỉnh liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC). Thực tế này có thể khác nhau giữa các địa phương và tại những thời điểm khác nhau nên doanh nghiệp cần xác nhận trước khi thực hiện.

Tóm lại, tạm ngừng kinh doanh sẽ là một phương án hữu hiệu mà doanh nghiệp cần quan tâm khi gặp khó khăn trong tình hình kinh doanh, cần xây dựng lại kế hoạch hoạt động trong tương lai. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo tạm ngừng dự án đầu tư và thông báo tạm ngừng kinh doanh đầy đủ, đúng thời hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần chú ý đến những điểm quan trọng khác như chúng tôi đã đề cập ở bài viết trước như nghĩa vụ đối với người lao động và bên thứ ba, nghĩa vụ thuế. Các lưu ý trên sẽ giúp doanh nghiệp tránh khỏi những chế tài hoặc vi phạm nghĩa vụ khi tạm ngừng kinh doanh.

[1] Khoản 2 Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

[2] Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

[3]Khoản 1,2 điều 15 Nghị định 122/2021/NĐ-CP Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

[4]Khoản 1 Điều 19 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

[5]Khoản 1,2 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo