ReportBáo cáo

Cách xác định nơi kê khai thuế TNCN

2023/04/27

Cách xác định nơi kê khai hàng tháng/quý và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm cho người lao động.

Lời mở đầu:

Việc xác định nơi kê khai hàng tháng/ quý và quyết toán thuế TNCN hàng năm là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều trong những năm gần đây. Đặc biệt đối với những người có thu nhập từ nhiều nguồn, thu nhập do tổ chức tại nước ngoài chi trả.

 

Do đó qua bài viết này, chúng tôi xin trình bày tóm tắt về nguyên tắc xác định cơ quan thuế nhận hồ sơ kê khai hàng tháng/quý và quyết toán thuế hàng năm theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ năm tính thuế 2020.

  1. Xác định cơ quan thuế quản lý tiếp nhận hồ sơ khai thuế hàng tháng/ quý

Nơi nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý sẽ được xác định như sau:

  • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ tổ chức kinh tế tại Việt Nam: Tổ chức tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và nộp cho cơ quan thuế quản lý của tổ chức đó.
  • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng dự án, Văn phòng điều hành… sẽ thuộc Cục thuế Tỉnh, Cục thuế Thành phố trực thuộc trung ương quản lý.
  • Công ty có vốn tại Việt Nam sẽ thuộc chi cục thuế Quận, Huyện, chi cục thuế thành phố trực thuộc tỉnh quản lý.
  • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chi trả: Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Lưu ý: Mặc dù quy định như trên, nhưng trường hợp người nước ngoài được công ty mẹ bổ nhiệm sang làm việc tại văn phòng đại diện tại Việt Nam và thực tế có nhận tiền lương, tiền công do Văn phòng đại diện chi trả trực tiếp, thì cá nhân người nước ngoài sẽ kê khai thu nhập do Văn phòng đại diện chi trả trực tiếp với cơ quan thuế quản lý của Văn phòng đại diện theo thực tế xử lý của Phòng thuế TNCN – Cục thuế TP. HCM.

 

  1. Xác định cơ quan thuế quản lý tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm

Trường hợp cá nhân đủ điều kiện ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay mặt cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập sẽ nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế quản lý của tổ chức chi trả thu nhập.

Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán cho tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân người nộp thuế xác định cơ quan thuế tiếp nhập hồ sơ quyết toán theo nguyên tắc sau:

  1. Đối với cá nhân có thực hiện khai thuế tháng/ quý trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế trong năm:
Trường hợp Nơi nộp hồ sơ
1.      Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm Cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm
2.      Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ Cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm
3.      Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm Cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú
  1. Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn
Trường hợp Nơi nộp hồ sơ
1.      Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào Cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó
2.     Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân Cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng
3.      Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân Cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú
4.      Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào. Cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú
5.      Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một hoặc nhiều nơi và không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào tại thời điểm quyết toán Cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú
6.      Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai thuộc diện tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế 10% trong năm quyết toán

*   Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động, nếu có tiền lương 2,000,000VND trở lên thì khấu trừ thuế 10% tổng thu nhập.

Cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú

 

Lời kết:

Trên đây, chúng tôi đã lưu ý về nguyên tắc xác định cơ quan thuế tiếp nhận hồ kê khai hàng quý và quyết toán thuế hàng năm cho các trường hợp cụ thể. Công ty và các cá nhân có thể xem xét để áp dụng cho chính xác.

 

Văn bản tham khảo:

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (hiệu lực 05/12/2020) quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.
  • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 (hiệu lực 01/07/2020) quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản phải thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Liên hệ nếu doanh nghiệp có
những nhu cầu liên quan đến báo cáo