NewsTin Tức

Tin pháp luật

Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi dự kiến mở rộng đối tượng tham gia và linh hoạt mức đóng BHTN

2024/03/21

Ngày 15/03/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố Dự thảo 2 Luật Việc làm sửa đổi, trong đó có đề xuất nội dung quan trọng liên quan đến đối tượng tham gia BHTN và mức đóng BHTN. Cụ thể như sau:

1. Mở rộng đối tượng tham gia BHTN
Theo Luật Việc làm hiện nay, đối tượng tham gia BHTN chưa bao phủ hết các đối tượng có quan hệ lao động, ví dụ, Luật Việc làm 2013 chưa quy định người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHTN mặc dù đây là nhóm đối tượng có nguy cơ thất nghiệp cao.
Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung thêm đối tượng tham gia BHTN như người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; người làm việc không trọn thời gian và người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương, v.v..

2. Linh hoạt mức đóng BHTN
Luật Việc làm hiện nay quy định mức đóng BHTN của người lao động và người sử dụng lao động cố định là 1% mức tiền lương tháng. Do đó, chưa đảm bảo tính linh hoạt trong điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong những trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái khi Quỹ kết dư lớn. Do đó, Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đã đưa ra đề xuất sửa đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng:
– Người lao động đóng “tối đa” bằng 1% tiền lương tháng;
– Người sử dụng lao động đóng “tối đa: bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;
Còn về chi tiết mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cụ thể bao nhiêu sẽ được Chính phủ hướng dẫn.
Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi hiện vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến, xây dựng và hoàn thiện nội dung. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong những bản tin sau.

Văn bản tham khảo:
– Luật Việc làm 2013 ngày 16/11/2013
– Dự thảo 2 Luật Việc làm (sửa đổi) ngày 15/03/2024