NewsTin Tức

Tin pháp luật

Những điều cần biết dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2023

2024/03/21

Ngày 15 tháng 03 năm 2024, trên trang chủ của Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định các trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế và các trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế bao gồm:
– Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế.
– Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, đã được khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%.
– Điều chuyển nơi làm việc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong cùng một hệ thống sẽ được ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp mới.
Các trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế bao gồm:
– Có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán, đồng thời có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.
– Có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm, đồng thời có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.
– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
Kỳ quyết toán thuế TNCN được xác định theo năm dương lịch, riêng cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt tại Việt Nam.

Nguồn: Trang chủ Tổng cục Thuế ngày 15/03/2024
https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVNdb4IwFP0rvvBIevlq2aNDg-jYdBOQvpAKimyj4mj8-PcrW7ZkD4KLsS-3Nzn3nNuTU0TRAlHO9kXORLHl7F32McWJM5s44SQEsIPpADzfJ2HgDQDmBEXfALc_MsmDBJgugGfePz2OnJkGnoHoJfNw5vShaz5EFNGUi0psUJxnopduuVhxoUDNEtl_Vb461L-XRLCjAjropgJiw3jeMxSwSYrXeK2rKZClahKwVBtrhmrdaYxpmW4sSdYoVWmRofgidNRlHW1_eNTo_WGYDqWj_oxgTDTd9qwfQIv5XSKxXJKcXXJsomhfrA4o4NuPUsbh5Z8ejDoV8JUKrfTuBG5Lr19JP-6Kt_x_xetuR_sy5E2wjwItbpzyqgyC0jZO6tuzfZivN3mZ-EPDakr9CW3YHGI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/