NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Dịch vụ cung cấp cho khu phi thuế quan không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% trong dự thảo về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung

Tin pháp luật

Dịch vụ cung cấp cho khu phi thuế quan không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% trong dự thảo về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung

2024/03/15

Trước đây, theo quy định khoản 3, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng luật số 31/2013/QH13 sửa đổi cho điều 8, Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, định nghĩa về dịch vụ, hàng hóa được áp dụng mức thuế 0% như sau:

• “Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.”
Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, có nhiều điểm được sửa đổi, bổ sung trong đó có một điểm đáng lưu ý như sau:
• “Hàng hóa xuất khẩu gồm: hàng hóa được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất cảnh; hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế; hàng hóa cung cấp cho khách hàng nước ngoài khác theo quy định của Chính phủ.
• Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, gồm: Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam; Dịch vụ vận tải quốc tế; Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế.”
Theo nội dung đề xuất sửa đổi nêu trên thì:
+) Trường hợp dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan đã được sửa đổi không thuộc đối tượng “dịch vụ xuất khẩu”. Vì vậy, dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan sẽ không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
+) Trường hợp người mua là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì dịch vụ được áp dụng thuế 0% chỉ bao gồm 3 dịch vụ sau: (i) Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam; (ii) Dịch vụ vận tải quốc tế; (iii) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế
Như vậy, phạm vi của “dịch vụ xuất khẩu” theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đã bị thu hẹp đáng kể so với quy định hiện hành. Đặc biệt các doanh nghiệp chế xuất sẽ bị ảnh hưởng nhiều do sẽ phải trả thêm 10% thuế GTGT khi sử dụng dịch vụ từ các doanh nghiệp nội địa (không phải chế xuất), do đó cho đến nay có khá nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chức, công ty đề xuất lên Bộ tài chính (Cơ quan được phân công soạn thảo Dự thảo Luật) giữ nguyên nội dung quy định hiện hành cho dịch vụ xuất khẩu. Theo kế hoạch của cơ quan soạn thảo văn bản, dự thảo sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 05/2024 và thông qua vào tháng 10/2024. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung hoặc tiến độ của dự thảo trong tương lai, chúng tôi sẽ cập nhật đến Quý khách hàng ngay khi có thông tin mới nhất.

Văn bản tham khảo:
– Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
– Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
– Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13