NewsTin Tức

Tin pháp luật

【Lao động】Đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

2024/03/13

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN) gồm 2 Dự thảo về Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan bảo vệ DLCN và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ DLCN.
Dựa trên 2 bản báo cáo này, có thể thấy những bất cập chủ yếu tại thời điểm hiện tại về DLCN tại Việt Nam như sau:
(i) Chưa có sự thống nhất về khái niệm và nội hàm dữ liệu cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân mặc dù có khoảng 69 văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam;
(ii) Chưa có văn bản quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh đối với hoạt động sử dụng Dữ liệu cá nhân vào mục đích kinh doanh mặc dù đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh này cũng như xuất hiện nhiều vụ lộ, mất dữ liệu cá nhân nghiêm trọng, liên quan tới hàng chục triệu người;
(iii) Dữ liệu cá nhân đang bị mua bán, lộ, mất tràn lan, nhiều hành vi vi phạm pháp luật thiếu quy định xử lý. Nguyên nhân cơ bản đến từ việc:
– Người dân chưa có ý thức cao về việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân;
– Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ Dữ liệu cá nhân còn chưa đầy đủ, việc chấp hành các quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP còn hạn chế, việc xây dựng hồ sơ đánh giá tác động xử lý Dữ liệu cá nhân, đánh giá tác động chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, thông báo vi phạm về bảo vệ Dữ liệu cá nhân vẫn còn nhiều lúng túng, chậm trễ;
– Chế tài xử lý chưa bao quát, đầy đủ cũng như chưa đủ mạnh; v.v..
Theo đó, xuất phát từ mục tiêu giải quyết những bất cập trên, Bộ công an đã đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, hiện tại đang trong quá trình để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới tại các bản tin tiếp theo khi đề xuất xây dựng Dự Luật được thông qua. Doanh nghiệp nên theo dõi và cập nhật thông tin này để chuẩn bị cho việc quản lý, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.