NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 1017/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024 của Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2023

Tin pháp luật

Công văn số 1017/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024 của Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2023

2024/02/22

Theo đó, phía doanh nghiệp chỉ được miễn khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 nếu trong năm 2023 không phát sinh việc chi trả thu nhập hoặc tạm ngừng hoạt động trọn năm dương lịch 2023. Trường hợp năm 2023 có chi trả thu nhập thì phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2023, kể cả trường hợp không phát sinh khấu trừ thuế.
Đối với doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp trong năm 2023 thì phải khai quyết toán thuế TNCN đến thời điểm… giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp cũ thì vẫn khai quyết toán vào thời điểm kết thúc năm như bình thường.
Đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế, sẽ được miễn khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 nếu rơi vào các trường hợp: có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống; có số thuế nộp thừa sau quyết toán nhưng không cần hoàn thuế, bù trừ thuế; có thu nhập vãng lai không quá 10 triệu/tháng và đã bị khấu trừ 10% thuế tại nguồn.
Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023, đối với doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; đối với cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Về hình thức khai quyết toán thuế, đối với doanh nghiệp được nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK) và không phải gửi thêm hồ sơ giấy. Đối với cá nhân, được nộp tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn nhưng phải ký và gửi bản giấy tới cơ quan thuế nếu cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử.