NewsTin Tức

Tin pháp luật

Chính thức trình Chính phủ tăng mức lương tối thiểu từ 1/7/2024

2024/02/19

Ngày 5/2/2024 vừa qua, Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa chính thức đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng từ ngày 1/7/2024.
Nếu đề xuất được thông qua, mức lương tối thiểu vùng sau khi tăng 6% như sau:

Khu vực Mức lương theo tháng Mức lương theo giờ
Vùng 1 4,96 triệu đồng/tháng 23.800 đồng/giờ
Vùng 2 4,41 triệu đồng/tháng 21.200 đồng/giờ
Vùng 3 3,86 triệu đồng/tháng 18.600 đồng/giờ
Vùng 4 3,45 triệu đồng/tháng 16.600 đồng/giờ
※Chi tiết vụ thể từng vùng, vui lòng tham khảo phụ lục Nghị định 38/2022/ND-CP bên dưới.
https://www.i-glocal.com/wp-content/uploads/2024/02/Decree-38.2022_ND-CP.pdf

Các doanh nghiệp cần theo dõi và thực hiện các công việc/thủ tục rà soát, điều chỉnh về lao động như sau:
– Rà soát sửa đổi Thang, bảng lương.
– Rà soát và thỏa thuận với NLĐ để điều chỉnh mức lương trên Hợp đồng lao động nếu tiền lương trên HĐLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
– Cập nhật mức tiền lương tháng tối đa đóng Bảo hiểm thất nghiệp: 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa bản tin cập nhật ngay khi Nghị định chính thức về mức lương tối thiểu vùng mới được Chính phủ ban hành.

Luật và quy định tham khảo
– Nghị định 38/2022/ND-CP