NewsTin Tức

Tin pháp luật

Về việc gia hạn áp dụng biện pháp giảm 2% VAT

2023/11/02

Ngày 6/10/2023, Bộ tài chính đã ban hành công văn 10830/BTC-CST, và đưa ra đề án với Thủ tướng chính phủ Việt Nam về vấn đề việc giảm 2% VAT đang thực hiện vào năm 2022 và năm 2023 đối với các hàng hóa dịch vụ chịu VAT10% sẽ được áp dụng đến 30/6/2023. Cụ thể như sau:

◆ Thuế suất VAT của hàng hóa dịch vụ: Giảm từ 10% xuống 8%
Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
-Viễn thông, công nghệ thông tin;
-Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;
-Kinh doanh bất động sản;
-Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;
-Ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất;
-Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

◆ Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Ngoài ra, việc có thực sự được giảm thuế GTGT năm 2024 cần đợi quyết định phê duyệt Nghị Quyết của Quốc Hội. Sau khi Quốc Hội phê duyệt rồi thì Nghị Quyết giảm thuế GTGT mới có hiệu lực chính thức và được thông báo chính thức. Khi có thông tin mới thì chúng tôi sẽ thông báo ở bản tin tiếp theo.

Văn bản tham khảo:
Công văn 11239/BTC-CST ngày 6/10/2023