NewsTin Tức

Tin pháp luật

Nghĩa vụ đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

2023/10/26

Để hỗ trợ và phục vụ các hoạt động phòng, chống thiên tai, hằng năm, doanh nghiệp và người lao động có nghĩa vụ đóng góp bắt buộc một khoản tiền vào Quỹ phòng, chống thiên cấp tỉnh.
Ở bản tin này, chúng tôi sẽ trình bày một số quy định quan trọng về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên cấp tỉnh (“Quỹ”) theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP (“NĐ 78”) cũng như cập nhật điểm mới của Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 78:

1. Đối tượng đóng quỹ:
Bao gồm 2 đối tượng:
(1)Doanh nghiệp (Bao gồm doanh nghiệp 100% vốn VN và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); và
(2)Người lao động quốc tịch Việt Nam của doanh nghiệp. (không bao gồm lao động nước ngoài).
Bên cạnh đó, Điều 14, NĐ 78 cũng quy đinh các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như sau:
-Đối tượng được miễn đóng góp:
+Doanh nghiệp trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của Công ty; hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
+Người lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

-Đối tượng được được giảm, tạm hoãn:
Doanh nghiệp trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng quỹ. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm.

2. Mức đóng góp Quỹ:
(1) Đối với doanh nghiệp: 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của doanh nghiệp báo cáo cơ quan Thuế nhưng mức đóng tối thiểu 500 nghìn đồng và tối đa 100 triệu đồng. Chi phí đóng quỹ sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
(2) Đối với người lao động: 1/2 của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

3. Thời hạn đóng góp Quỹ:
Nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 31 tháng 7, số còn lại nộp trước 30 tháng 11 hàng năm.

Ngoài ra, vừa qua Chính phủ cũng vừa ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 78. Cụ thể, Dự thảo nghị định sửa đổi đã đề xuất sửa đổi đối tượng được miễn đóng Quỹ là “Phụ nữ nuôi đang con nhỏ dưới 12 tháng tuổi” thành “phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi”.

Trên đây là một số quy định quan trọng về nghĩa vụ đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên cấp tỉnh. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp phát sinh tình trạng đóng quỹ chưa đầy đủ, chưa đóng hoặc chậm đóng chậm, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ danh sách kế hoạch thu, nộp quỹ của người lao động thì doanh nghiệp có rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính từ 600.000 đồng đến 100.000.000 đồng tùy theo mức độ vi phạm theo Nghị định 03/2022/NĐ-CP.

Vì vậy, các doanh nghiệp nên nhanh chóng rà soát lại nội bộ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về Quỹ phòng, chống thiên tai, đồng thời theo dõi nội dung chính thức của Nghị định sửa đổi NĐ 78 sau khi Dự thảo được Chính phủ ban hành chính thức.