NewsTin Tức

Tin pháp luật

Thời điểm dự kiến trình phương án tăng lương tối thiểu năm 2024

2023/10/19

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về thời gian trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, thời gian dự kiến trình Chính phủ về phương án lương tối thiểu vùng là cuối Quý 4/2023 (chậm hơn so với lịch trình được phân công ban đầu).

Hiện tại, Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HDLĐ vẫn có hiệu lực áp dụng cho khi có Nghị định mới thay thế.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa bản tin cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất.