NewsTin Tức

Tin pháp luật

【Doanh nghiệp】Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng

2023/10/12

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công An đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng đối với các hành vi vi phạm luật an ninh mạng (Luật An ninh mạng 2018 và nghị định hướng dẫn) và các quy định về dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân) lần 3 để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo như sau:

1)Đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định: Bao gồm nhiều đối tượng như Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc (bao gồm cả doanh nghiệp & đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ cung cấp nội dung trên không gian mạng, v.v.;

2)Hành vi vi phạm chủ yếu bao gồm: các hành vi vi phạm liên quan an ninh mạng và các hành vi vi phạm quy định nghĩa vụ cá nhân như vi phạm thu thập, chuyển giao, mua bán dữ liệu cá nhân, vi phạm quy định đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân; v.v.

3)Mức xử phạt các hành vi vi phạm: Bao gồm (i) Phạt chính bằng tiền (Giao đồng từ 20-200 triệu VNĐ, đối với người vi phạm là tổ chức) và Hình phạt bổ sung (Có thể bị áp dụng, tùy trường hợp như bị tước giấy phép hay đình chỉ kinh doanh). Tuy nhiên, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết tăng nặng, số lần vi phạm, mức phạt bằng tiền nêu trên có thể gấp 5 lần hoặc bằng 5% doanh thu của năm tài chính liền trước hoặc số lợi thu được từ vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân vi phạm tại thị trường Việt Nam.

Dự kiến Dự thảo sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Hiện nay, Bộ Công an vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Dự thảo để trình Chính phủ thông qua. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nên nhanh chóng rà soát lại nội bộ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời theo dõi nội dung chính thức của Nghị định sau khi Dự thảo được thông qua.