NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Một số điểm mới nổi bật của Nghị định 70/2023/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài (NLĐNN)

Tin pháp luật

Một số điểm mới nổi bật của Nghị định 70/2023/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài (NLĐNN)

2023/09/21

Ngày 18/9/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về NLĐNN làm việc tại Việt Nam; Nghị định 70 được ra đời trên tinh thần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp GPLĐ cho NLĐNN theo chỉ đạo của Chính phủ, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 18/9/2023. Dưới đây là tổng hợp của chúng tôi về một số điểm mới nổi bật của Nghị định 70.

1. Sửa đổi điều kiện đối với vị trí chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật
Đối với vị trí chuyên gia và lao động kỹ thuật, Nghị định 70 đã xóa bỏ yêu cầu NLĐNN phải có kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được được đào tạo.
Dựa trên bối cảnh ra đời Nghị định 70, chúng tôi cho rằng các vị trí này không còn yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của NLĐNN như quy định cũ.
Đối với vị trí giám đốc điều hành, Nghị định 70 quy định rõ ràng 2 trường hợp được xem là giám đốc điều hành, bao gồm:
-Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc
-Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là trường hợp mới được bổ sung tại Nghị định 70; chúng tôi hiểu rằng trường hợp này có thể áp dụng cho chức danh công việc như Giám đốc nhà máy, Giám đốc/ Trưởng phòng kỹ thuật, …

Trên đây là đánh giá của chúng tôi về các quy định mới liên quan đến điều kiện vị trí công việc, doanh nghiệp cần xác nhận quan điểm thực tế với cơ quan địa phương trước khi áp dụng thực hiện.

2. Thay đổi về quy trình đề nghị cấp GPLĐ, gia hạn GPLĐ, xác nhận/ thông báo không thuộc diện cấp GPLĐ (miễn GPLĐ)
Theo Nghị định 70, quy trình này đã có sự thay đổi như sau:

-Bước 1: Thực hiện thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài – Đây là thủ tục mới, được áp dụng kể từ ngày 01/01/2024;
Cách thức: Thông báo thông tin tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động-Thương binh – Xã hội (cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm
Thời hạn: trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến thực hiện Bước 2
*Lưu ý rằng, thủ tục này được áp dụng cho cả trường hợp gia hạn GPLĐ, xác nhận miễn GPLĐ.

-Bước 2: Xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN (trừ một số trường hợp được miễn Bước này)
Thời hạn: trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐNN (quy định cũ: trước ít nhất 30 ngày)

-Bước 3: Đề nghị cấp GPLĐ, gia hạn GPLĐ, xác nhận/thông báo miễn GPLĐ

Bên cạnh đó, kể từ ngày 18/9/2023, các Công ty có trụ sở tại KCN, KCX, Khu kinh tế thực hiện thủ tục đề nghị cấp GPLĐ, gia hạn GPLĐ, xác nhận miễn GPLĐ tại Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh (thành phố); các hồ sơ đã nộp trước ngày Nghị định 70 có hiệu lực vẫn được xử lý theo Nghị định 152. Theo xác nhận của chúng tôi, một số Ban quản lý KCN, KCX vẫn áp dụng nhận hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho đến khi có Thông báo chính thức, do đó, doanh nghiệp nên xác nhận trước khi thực hiện.

3. Thay đổi yêu cầu đối với một số hồ sơ trong thủ tục đề nghị cấp GPLĐ, gia hạn GPLĐ, xác nhận miễn GPLĐ
Có ba hồ sơ được thay đổi theo Nghị định 70:
-Hồ sơ chứng minh nhà quản lý, giám đốc điều hành bao gồm (i) Điều lệ Công ty/ Quy chế hoạt động; (ii) GCN đăng ký doanh nghiệp (ERC)/ Giấy phép thành lập; và (iii) Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
-Đối với vị trí chuyên gia, lao động kỹ thuật, có thể sử dụng GPLĐ đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm bên cạnh giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc;
-Bản sao Hộ chiếu của NLĐ: có thể sử dụng bản sao có xác nhận của người sử dụng lao động bên cạnh bản sao có chứng thực.

4. Bổ sung quy định về cấp mới GPLĐ đối với NLĐNN đã gia hạn GPLĐ một lần
Đối với NLĐNN là chuyên gia, lao động kỹ thuật đã gia hạn GPLĐ một lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc với cùng vị trí công việc và chức danh công việc thì thực hiện thủ tục cấp mới GPLĐ theo trường hợp đặc biệt.
Theo đó, hồ sơ sẽ được miễn trừ Lý lịch tư pháp và giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật so với hồ sơ cấp mới GPLĐ thông thường.

5. Một số thay đổi liên quan đến các trường hợp miễn GPLĐ
Thứ nhất, Nghị định 70 bổ sung 2 trường hợp không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN (Bước 2 trong quy trình tại mục 2) gồm Luật sư nước ngoài có giấy phép hành nghề và Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Thứ hai, trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cần thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận miễn GPLĐ với cơ quan lao động (quy định cũ chỉ cần thông báo).

6. Bổ sung thêm trường hợp cấp lại GPLĐ là đổi tên doanh nghiệp nhưng không thay đổi MST.

7. Thay đổi một số form mẫu cấp GPLĐ
-Mẫu số 01, 02 – giải trình nhu cầu/ thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐNN: sử dụng mẫu mới đính kèm Nghị định 70.
-Mẫu số 11 – đề nghị cấp/ cấp lại/ gia hạn GPLĐ: sử dụng mẫu đính kèm Nghị định 152/2020/NĐ-CP tuy nhiên thay đổi mục 20 nội dung về mức lương thành “20. Lương bình quân/tháng:…..triệu đồng”
-Mẫu 07 – báo cáo tình hình sử dụng NLĐNN: sử dụng mẫu mới đính kèm Nghị định 70

Trên đây là một số tổng hợp và đánh giá của chúng tôi về các điểm thay đổi quan trọng của Nghị định 70. Vì Nghị định vừa mới ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay lập tức, chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp nên tìm hiểu và rà soát lại hồ sơ cấp GPLĐ đang thực hiện để cập nhật lại; đồng thời doanh nghiệp nên liên hệ với cơ quan quản lý địa phương để xác nhận quan điểm về quy định mới và được hướng dẫn cụ thể.

Điều luật tham khảo:
-Nghị định số 152/2020/NĐ-CP
-Nghị định số 70/2023/NĐ-CP