NewsTin Tức

Tin pháp luật

【Lao đông】Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2024

2023/09/14

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngày 9/9/2023 vừa qua, Chính phủ tập trung thảo luận về vấn đề kinh tế -xã hội, trong đó đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho người lao động.

Về vấn đề này, trước đó, vào ngày 9/8/2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã tổ chức họp thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024, đề xuất tăng dự kiến từ ngày 1/1/2024 hoặc ngày 1/7/2024, trong đó mức tăng được đề xuất từ 5 đến 6% so với mức lương tối thiểu vùng hiện tại.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến, quan điểm cho rằng nên lùi thời điểm xem xét điều chỉnh tiền lương để tránh ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia quyết định sẽ tổ chức phiên họp để chốt lại phương án và thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào cuối tháng 11/2023.

Theo đó, việc tăng tiền lương tối thiểu vùng sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về lao động trong doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp có thể phải:
• Rà soát sửa đổi Thang, bảng lương để đảm bảo mức lương thấp nhất tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.
• Rà soát và thỏa thuận với NLĐ để điều chỉnh mức lương trên Hợp đồng lao động, nhằm đảm bảo mức lương trên Hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
• Rà soát xem xét điều chỉnh mức tiền lương tháng tối đa đóng Bảo hiểm thất nghiệp vì mức đóng tối đa bhtn là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Nhìn chung, có thể thấy, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng dự kiến nêu trên sẽ làm tăng chi phí nhân công của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần theo dõi thêm thông tin về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng để có thể cân đối ngân sách của doanh nghiệp cũng như thực hiện các công việc/thủ tục rà soát, điều chỉnh về lao động theo quy định pháp luật ở trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa bản tin cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất.