NewsTin Tức

Tin pháp luật

Công văn số 3782/TCT-CS ngày 25/8/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc cho chi nhánh vay với lãi suất 0%

2023/09/28

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp doanh nghiệp (không phải ngân hàng) có hoạt động cho vay không tính lãi hoặc tính lãi suất thấp hơn mức lãi suất thông thường trên thị trường, cho dù bên vay là chi nhánh của doanh nghiệp thì cũng thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Đối với trường hợp cho vay, có kỳ hạn trả lãi cụ thể theo hợp đồng vay thì doanh nghiệp phải ghi nhận vào doanh thu tài chính của kỳ phát sinh lãi vay phải thu, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp cho vay đã thu được tiền lãi hay chưa (khoản 1 Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ).