NewsTin Tức

Tin pháp luật

Cách xác định số thuế phải nộp khi thuê tài sản của cá nhân

2024/04/17

Công văn số 1368/TCT-DNNCN ngày 3/4/2024 của Tổng cục Thuế về doanh thu tính thuế đối với cho thuê tài sản của cá nhân
Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC và Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì doanh thu tính thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế).
Vì vậy, trường hợp trong hợp đồng quy định giá cho thuê tài sản là giá chưa bao gồm thuế thì cơ quan thuế sẽ xác định lại doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN, bằng cách lấy doanh thu chưa bao gồm thuế chia cho (:) 0.9.
Việc bên cho thuê hay bên đi thuê chịu trách nhiệm nộp tờ khai và nộp thuế sẽ do hai bên tự thỏa thuận trong hợp đồng theo pháp luật dân sự.