NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Truyền thông
  • Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty I-Glocal, chúng tôi đã ra mắt một sản phẩm mới lạ: Khăn giấy dưỡng ẩm!

Truyền thông

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty I-Glocal, chúng tôi đã ra mắt một sản phẩm mới lạ: Khăn giấy dưỡng ẩm!

2024/04/25

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty I-Glocal, chúng tôi đã ra mắt một sản phẩm mới lạ: Khăn giấy dưỡng ẩm!

Chúng tôi rất vinh dự được trao những sản phẩm này đến tất cả khách hàng và đối tác trong mỗi lần gặp gỡ tại các văn phòng Việt Nam và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vô cùng vinh dự khi được công ty Green Gables (Kawano Paper) đã lập kế hoạch, sản xuất, và đã giới thiệu sản phẩm mới này trên website của họ:

Xem thêm tại đây (Tiếng Nhật): Công ty Green Gables (Kawano Paper) – Sản phẩm khăn giấy dưỡng ẩm (20 năm thành lập I-Glocal)