NewsTin Tức

Tin pháp luật

Thông báo hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

2024/04/17

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngày 12/04/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH với nội dung chi tiết như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

2. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “khuyến khích” người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng chính sách hoán đổi ngày làm việc như đối với công chức, viên chức nêu trên. Vì chỉ là khuyến khích nên doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng chính sách hoán đổi này.

Tóm lại, các doanh nghiệp cần kiểm tra lịch làm việc và kế hoạch kinh doanh dự kiến trong dịp nghỉ lễ để quyết định lựa chọn, bố trí lịch nghỉ với tình hình của doanh nghiệp mình.

Văn bản tham khảo:
– Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/04/2024
– Công văn số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/04/2024