NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Chú ý về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 1.2024 đối với trường hợp cá nhân tự nộp hồ sơ với cơ quan thuế

Tin pháp luật

Chú ý về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 1.2024 đối với trường hợp cá nhân tự nộp hồ sơ với cơ quan thuế

2024/04/12

Theo qui định hiện nay, thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN hàng năm và nộp tiền thuế sau quyết toán của cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý và nộp tiền thuế phát sinh của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo quý.
Căn cứ vào qui định trên, tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 và tờ khai thuế TNCN quý 1.2024 của cá nhân đều có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30.4.2024
Tuy nhiên, trong tháng 4 này, Cơ quan nhà nước sẽ có kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ ngày 27.4 tới hết ngày 1.5. Do đó, để đảm bảo không bị chậm nộp tờ khai và nộp tiền thuế, người nộp thuế nên chú ý nộp các hồ sơ này chậm nhất vào ngày 26.4.2024.