NewsTin Tức

Tin pháp luật

Đề xuất hoán đổi ngày 29/4 với ngày nghỉ hàng tuần khác

2024/04/12

Ngày 4/4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi 15 cơ quan, bộ ngành lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày nghỉ trong tháng 4. Cụ thể, Bộ lao động đề xuất cho nghỉ thêm ngày làm việc 29/4 (thứ hai) và bố trí làm bù sang ngày khác để kỳ lễ kéo dài 5 ngày, từ 27/4 đến hết 1/5 (áp dụng cho cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ 5 ngày/ tuần), do ngày 29/4 nằm giữa kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ.
Theo lịch đề xuất nêu trên, trường hợp người sử dụng lao động sắp xếp người lao động làm thêm giờ hoặc hoán đổi ngày nghỉ vào thời gian này thì cần lưu ý những điểm sau:
*Trường hợp làm thêm vào các ngày nghỉ lễ (ngày 30/4 và ngày 1/5) và ngày nghỉ hàng tuần (ngày 27/4, 28/4), việc trả tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo Luật lao động hiện hành, không có gì thay đổi như sau:
– Làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ (ngày 30/4 và ngày 1/5): tiền lương làm thêm giờ bằng 300% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương ngày lễ.
– Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần (ngày 27/4, 28/4): tiền lương làm thêm giờ bằng 200% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.
*Trường hợp doanh nghiệp có nguyện vọng cho người lao động nghỉ làm vào ngày 29/4 có thể cân nhắc lựa chọn việc áp dụng việc hoán đổi ngày nghỉ như đề xuất bên trên. Trường hợp này, ngày 29/4 được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần khác nên việc trả lương vào ngày 29/4 không có gì thay đổi.
Ngoài ra, ngày 11/4, Bộ Lao động đề xuất ngày 29/4 được chuyển làm bù vào 4/5 (thứ bảy). Lịch trên áp dụng cho công chức, song Bộ khuyến khích chủ doanh nghiệp áp dụng cho người lao động.
Sau khi chính phủ ban hành công văn chính thức, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở các bản tin tiếp theo.

Văn bản tham khảo:
Bộ Luật Lao động năm 2019.
https://vnexpress.net/de-xuat-hoan-doi-de-nghi-5-ngay-lien-tiep-dip-30-4-4730544.html
https://congthuong.vn/bo-noi-vu-tan-thanh-de-xuat-hoan-doi-ngay-lam-viec-de-nghi-5-ngay-dip-le-304-313101.html