NewsTin Tức

Tin pháp luật

Quốc hội thông qua Nghị quyết thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT

2023/06/29

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, trong đó, Quốc hội quyết định thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong thời gian từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% sẽ giảm về 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết loại hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT.

Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau để kịp thời thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT:

  • Theo dõi việc ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết chính sách giảm thuế GTGT từ Chính phủ
  • Xác định chính xác mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào
  • Xác định chính xác thời điểm được áp dụng giảm thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ có thời điểm hoàn thành chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc hoàn thành việc cung ứng dịch vụ trước ngày 01/07/2023, doanh nghiệp vẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Văn bản tham khảo:         

– Nghị quyết kỳ họp thứ 5, quốc hội XV

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022