NewsTin Tức

Tin pháp luật

Nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày, tăng miễn thị thực lên 45 ngày

2023/06/29

Ngày 24/6/2023, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Trong đó có 2 nội dung sửa đổi đáng lưu ý sau:

Sửa đổi thời hạn thị thực điện tử (e-visa) từ 30 ngày có giá trị một lần lên 90 ngày và có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài.

Sửa đổi thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày cho người nước ngoài.

Như vậy, quy định sửa đổi trên tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài khi vào Việt Nam du lịch, công tác, tìm kiếm các cơ hội đầu tư & kinh doanh, ….. Người nước ngoài có thể căn cứ theo mục đích và kế hoạch để lựa chọn phương án phù hợp.

Tài liệu tham khảo: https://baochinhphu.vn/quoc-hoi-dong-y-nang-thoi-han-thi-thuc-dien-tu-e-visa-len-90-ngay-102230624103426652.htm