NewsTin Tức

Tin pháp luật

Một số lưu ý cho NSDLĐ liên quan đến Nghỉ Tết Âm lịch

2024/02/15

Trong dịp nghỉ Tết Âm lịch đã gần kề, chúng tôi chia sẻ 3 lưu ý quan trọng cho NSDLĐ liên quan đến kỳ nghỉ tết này:

1. Thưởng Tết có phải là khoản bắt buộc?
“Thưởng tết” nói riêng hay “thưởng” nói chung không phải khoản mà NSDLĐ bắt buộc phải chi trả cho NLĐ. Cụ thể, việc thưởng Tết hay không tùy thuộc vào quy chế thưởng do NSDLĐ xây dựng & ban hành.
Vì vậy, NSDLĐ sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và nội dung quy chế thưởng của mình để đưa ra quyết định.

2. Lương làm thêm giờ ngày Tết Âm lịch được tính thế nào?
Theo quy định tại Bộ Luật lao động hiện hành và Nghị định 145/2020/NĐ-CP, NSDLĐ muốn sử dụng NLĐ làm thêm giờ vào ngày Tết Âm lịch phải được sự đồng ý của NLĐ.
Về tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết Âm lịch được bằng 300% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương ngày Tết Âm lịch.
Ngoài ra, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm vào Tết Âm lịch thì ngoài việc trả lương nêu trên, người lao động còn được trả thêm (i) 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường và (ii) 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của ngày Tết Âm lịch.

3. Người lao động có được tạm ứng lương trước khi nghỉ Tết Âm lịch?
Theo quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành, NLĐ được ứng trước lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. Do đó, nếu NLĐ có nhu cầu tạm ứng Tết Âm lịch và NSDLĐ đồng ý thì NLĐ sẽ được tạm ứng tiền lương. Mức tiền tạm ứng sẽ do NLĐ và NSDLĐ tự thỏa thuận. Pháp luật không quy định cụ thể mức tiền lương tạm ứng tối đa.
Mức tiền lương tạm ứng sẽ dựa trên đề xuất của NLĐ, NLĐ có thể đề xuất tạm ứng lương từ 30%, 50%, 70%, 100%… và NSDLĐ có thể xem xét các yếu tố khác như mức lương hiện hưởng, hoàn cảnh, công việc, thời gian làm việc của từng người để đáp ứng yêu cầu tạm ứng lương trước khi nghỉ Tết của NLĐ.

Trên đây là 3 điểm lưu ý về mặt lao động thường gặp liên quan đến kỳ nghỉ Tết Âm lịch, NSDLĐ tham khảo và thực hiện đúng quy định.