NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • [Lao động] Thủ tục Thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam trước xin cấp phép làm việc cho người lao động nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Tin pháp luật

[Lao động] Thủ tục Thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam trước xin cấp phép làm việc cho người lao động nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

2024/01/04

Như đã đưa tin về các nội dung thay đổi đáng chú ý tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, NSDLĐ phải thực hiện thủ tục thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam khi tiến hành thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN để thực hiện cấp/gia hạn/xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ:

Tại bản tin này, chúng tôi sẽ hướng dẫn về cách thức thực hiện thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh:

– Thời hạn thực hiện: ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến thực hiện nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN.
– Cách thức thực hiện:
+ Bước 1: Tạo tài khoản trên website https://vieclamhcm.com.vn/
+ Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản vào website https://vieclamhcm.com.vn/
+ Bước 3: Điền thông tin đầy đủ vào các trường trên website, đồng thời nộp kèm công văn về việc tuyển dụng có ký tên, đóng dấu của người sử dụng lao động theo mẫu của Trung tâm dịch vụ việc làm
+ Bước 4: Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng tuyển:
-Nếu được “phê duyệt” tin tuyển dụng thì quy trình tiếp nhận tin tuyển dụng hoàn tất. Công ty chờ thông tin ứng viên được giới thiệu từ TTDVVL trong vòng 15 ngày; hoặc
-Nếu “không duyệt” tin tuyển dụng: người sử dụng lao động sẽ nhận được phản hồi qua email đã đăng ký về các thông tin cần bổ sung, điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh sẽ nộp lại, cho đến khi được “phê duyệt”.

Do vậy, người sử dụng lao động cần thường xuyên theo dõi tình hình phê duyệt của tin tuyển dụng để đảm bảo tin tuyển dụng được TTDVVL phê duyệt.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về cách thức thực hiện thủ tục thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam tại Trung tâm dịch vụ việc TP. HCM và chỉ áp dụng cho NSDLĐ có trụ sở ở TP. HCM. Đối với những NSDLĐ nằm ngoài TP. HCM, quý khách hàng vui lòng xác nhận với các Trung tâm dịch vụ việc làm tại tỉnh thành nơi mình đặt trụ sở để nhận được hướng dẫn chi tiết.

Văn bản tham khảo:
-Nghị định 70/2023/NĐ-CP
-Văn bản số 6931/TTDVVL-GTVL