NewsTin Tức

Tin pháp luật

Cập nhật về dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

2024/05/09

Tháng 12 năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (chúng tôi đã cập nhật tại bản tin ngày 10/12/2023). Ngày 2/5/2024, Dự thảo đã được cập nhật trên trang của Bộ Tư pháp. Sau đây chúng tôi xin cập nhật một số nội dung mới của Dự thảo như sau:
Thứ nhất, về hình thức xử phạt:
Ngoài hai hình thức chính là cảnh cáo và phạt tiền, dự thảo bổ sung thêm một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả như: “Tước quyền sử dụng giấy phép”; “đình chỉ hoạt động có thời hạn”; “trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm”.

Thứ hai, về mức phạt:
Đối với tổ chức, mức phạt tiền từ 20-200 triệu VNĐ
Mức phạt sẽ được xác định tùy theo mức độ vi phạm, có thể áp dụng mức phạt sau:
・ 2 hoặc 5 lần số tiền phạt nêu trên
・Tối đa 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước

Thứ ba, về hiệu lực thi hành, Nghị định dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở các bản tin tiếp theo khi Nghị định được chính thức ban hành. Các doanh nghiệp, tổ chức cần nghiên cứu, tiến hành rà soát việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định an ninh mạng để tránh rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính.

 

Văn bản tham khảo:
• Nghị định 13/2023/NĐ-CP
• Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng ( https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=4271 )