NewsTin Tức

Tin pháp luật

Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT 2% từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024

2024/05/09

Vừa qua Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng giảm thuế suất thuế GTGT 8% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024).
Chính phủ kiến nghị đưa nội dung tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% còn 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tuy nhiên, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đây đang là đề xuất từ Chính Phủ gửi lên Quốc Hội. Sau khi Quốc Hội xem xét thì chúng tôi sẽ cập nhập kết quả về việc này cho Quý Khách hàng nắm được.

 

Tài liệu tham khảo:
https://baochinhphu.vn/de-xuat-tiep-tuc-giam-2-thue-gtgt-6-thang-cuoi-nam-102240502154616589.htm
Nghị quyết số 43/2022/QH15