NewsTin Tức

Tin pháp luật

[Lao động] Một số điểm lưu ý khi sử dụng người lao động nước ngoài

2024/04/04

Dựa trên quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi đã tổng hợp một số nội dung cần lưu ý trong công tác quản lý người sử dụng nước ngoài mà các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ, cụ thể như sau:
1. Phải tuyển dụng người lao động Việt Nam vào vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Về sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài:
(i) Về chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:
+ Đối với vị trí công việc nhà quản lý, giám đốc điều hành: cần căn cứ vào Điều lệ Công ty hoặc quy chế tổ chức hoạt động để cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng với vị trí công việc.
+ Đối với vị trí công việc chuyên gia, lao động kỹ thuật: cần chuẩn bị các tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc theo đúng nội dung đã ghi nhận trong báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động.
(ii) Về thực hiện giao kết hợp đồng lao động: trong TH xin cấp Giấy phép lao động với hình thức “thực hiện hợp đồng lao động”, các tổ chức, doanh nghiệp cần ký hợp đồng lao động và gửi hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.
(iii) Về thu hồi giấy phép lao động: khi Giấy phép lao động hết hiệu lực, doanh nghiệp cần thu hồi Giấy phép lao động và nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động và lưu ý rằng, sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp lại thì cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nhận văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động và lưu giữ nội bộ.
(iv) Về thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng và cả năm: tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định.
(v) Về lưu giữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến người lao động nước ngoài: tổ chức, doanh nghiệp cần quan tâm lưu giữ tất cả các hồ sơ có liên quan đến người lao động nước ngoài, đặc biệt là văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc quản lý người lao động nước ngoài, các doanh nghiệp cần lưu ý và thực hiện đầy đủ để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện không đúng quy định cũng khi gặp các khó khăn trong quá trình sử dụng NLĐNN tại Việt Nam.