NewsTin Tức

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin pháp luật
  • Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài

Tin pháp luật

Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài

2024/01/18

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài và đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…) ở nước ngoài thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, trường hợp người nước ngoài được cử sang Việt Nam theo diện lao động di chuyển nội bộ, nhận lương từ Công ty tại Việt Nam và Công ty ở nước ngoài, trong đó phần tiền lương ở nước ngoài (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài) được Công ty Việt Nam hoàn trả toàn bộ lại cho Công ty ở nước ngoài thì không được trừ các khoản bảo hiểm đã đóng ở nước ngoài khi tính thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/12/2020 đã hướng dẫn về khoản bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài sẽ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam bằng công văn 18572/CT-TTHT. Tuy nhiên, từ đây về sau các Cục thuế địa phương sẽ có xu hướng xử lý theo công văn của Tổng Cục thuế và không cho phép khấu trừ các khoản bảo hiểm đã đóng ở nước ngoài như trên.