Hỗ trợ M&A Hỗ trợ M&A tại Việt NamHỗ trợ M&A Hỗ trợ M&A tại Việt Nam

I-GLOCAL hỗ trợ khách hàng xem xét
phát triển kinh doanh sau khi hoàn tất giao dịch M&A.

背景背景

DUE DILIGENCE VALUATION Thẩm định – Định giá doanh nghiệpDUE DILIGENCE VALUATION Thẩm định – Định giá doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện khai thuế không chính xác. Do đó, sau khi bị sáp nhập - mua lại, các doanh nghiệp này sẽ trải qua việc thanh tra thuế một cách nghiêm ngặt như một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và dễ xảy ra các rủi ro về thuế. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp còn có thể phát sinh các vấn đề nghiêm trọng trong việc xử lý kiểm toán. Đối với doanh nghiệp Nhật Bản (đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết) thì đây là vấn đề không thể chấp nhận được.
Tận dụng tối đa kinh nghiệm hỗ trợ cho hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, I-GLOCAL sẽ thông qua quá trình thẩm định chuyên sâu để xác định cả những rủi ro ở thời điểm sáp nhập - mua lại và những rủi ro có khả năng phát sinh sau đó.

 • Thẩm định Tài chính - Thuế
 • Thẩm định Nhân sự - Ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Định giá doanh nghiệp

Về thẩm định pháp lý, chúng tôi sẽ giới thiệu văn phòng luật sư đối tác.

背景背景

EXECUTION Thực hiện giao dịchEXECUTION Thực hiện giao dịch

Do Việt Nam có những quy định khắt khe đối với đầu tư nước ngoài, nên khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện sáp nhập - mua lại doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý thực hiện điều chỉnh giấy phép. Nếu doanh nghiệp không được cấp cấp giấy phép điều chỉnh sau khi sáp nhập - mua bán, thì giao dịch M&A sẽ được xem là thất bại.
I-GLOCAL có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xin cấp thành công nhiều loại giấy phép. Đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm thực tế sẽ luôn có mặt kịp thời, hỗ trợ hướng dẫn khách hàng.

 • Xin chấp thuận sửa đổi giấy phép do bị sáp nhập - mua lại
 • Hỗ trợ kê khai thuế chuyển nhượng vốn

※Về việc soạn thảo hợp đồng mua bán và điều lệ, chúng tôi sẽ giới thiệu văn phòng luật sư đối tác.

背景背景

PMI Tích hợp sau sáp nhập - mua lạiPMI Tích hợp sau sáp nhập - mua lại

Điều I-GLOCAL xem trọng nhất trong việc hỗ trợ M&A chính là hỗ trợ lâu dài sự phát triển của các doanh nghiệp sau sáp nhập - mua lại thông qua PMI (Post Merger Integration: Hỗ trợ xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ, quy trình báo cáo tài chính, quản lý thuế).

 • Giảm thiểu các rủi ro về kế toán, thuế và các loại rủi ro về tuân thủ khác đã xác định thông qua quá trình thẩm định chuyên sâu.
 • Xây dựng quy trình báo cáo tài chính, nâng cao độ chính xác và tốc độ quyết toán hàng tháng
 • Giải pháp đối với thanh tra thuế sau sáp nhập - mua lại
 • Kiểm toán nội bộ
 • Phái cử kiểm toán viên

Các thành tựu đạt được trong việc hỗ trợ M&A

Dưới đây là một số giao dịch M&A mà I-GLOCAL đã hỗ trợ trong thời gian qua. Số lượng các thương vụ đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức M&A đang tăng lên từng năm, I-GLOCAL đã hỗ trợ thành công hơn 50 thương vụ M&A trong 10 năm qua và tính riêng trong năm 2019 là 15 thương vụ.
Phần nhiều các thương vụ thường bắt đầu bằng việc thẩm định chuyên sâu với công ty mục tiêu, trong trường hợp giao dịch M&A được thiết lập sẽ chuyển đến giai đoạn thực hiện, sau đó I-GLOCAL sẽ hỗ trợ PMI (hỗ trợ xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ, quy trình báo cáo tài chính, quản lý thuế), hoặc tư vấn, hỗ trợ dài hạn để giao dịch sáp nhập được suôn sẻ và vì sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp sau sáp nhập - mua lại.

Lĩnh vực dịch vụ (Doanh nghiệp niêm yết)

 • 【Dự án】 Đầu tư vào công ty Việt Nam hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Định giá doanh nghiệp / Hỗ trợ xây dựng quy trình báo cáo tài chính

KATSUURA HOTEL MIKAZUKI

 • 【Dự án】 Mua lại công ty du lịch Việt Nam nhằm xây dựng khu nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam đặt tại thành phố Đà Nẵng
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Tư vấn toàn diện về quản lý kinh doanh sau khi sáp nhập - mua lại

Lĩnh vực môi giới việc làm

 • 【Dự án】 Mua lại công ty môi giới việc làm tại Việt Nam
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Định giá doanh nghiệp / Hỗ trợ xây dựng quy trình báo cáo tài chính

Lĩnh vực kinh doanh bán buôn dầu khí và khí gas (doanh nghiệp niêm yết)

 • 【Dự án】 Mua lại công ty bán dầu tại Việt Nam
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Phái cử kiểm toán viên/ Tư vấn toàn diện về quản lý kinh doanh sau khi sáp nhập - mua lại

Lĩnh vực thép công nghiệp

 • 【Dự án】 Chuyển nhượng vốn từ công ty trong tập đoàn vào công ty con tại Việt Nam / Sửa đổi giấy phép
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Thực hiện giao dịch / Tư vấn về chuyển nhượng vốn cùng văn phòng luật sư đối tác

Nhà máy sản xuất hóa chất

 • 【Dự án】 Đầu tư vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoá chất
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Định giá doanh nghiệp / Tư vấn toàn diện về quản lý kinh doanh sau khi hoàn tất đầu tư

Lĩnh vực dịch vụ (doanh nghiệp niêm yết)

 • 【Dự án】 Đầu tư vào công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Thẩm định nhân sự / Phái cử kiểm toán viên

Lĩnh vực sản xuất (doanh nghiệp niêm yết)

 • 【Dự án】 Đầu tư vào công ty thuộc tập đoàn tại Việt Nam
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Hỗ trợ xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ / Hỗ trợ xây dựng quy trình báo cáo tài chính

Công ty thương mại

 • 【Dự án】 Mua lại công ty con tại Việt Nam của một doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Thẩm định tài chính - thuế / Thực hiện giao dịch / Tư vấn về chuyển nhượng vốn cùng văn phòng luật sư đối tác

Công ty thương mại (doanh nghiệp niêm yết)

 • 【Dự án】 Mua lại công ty thương mại tại Việt Nam
 • 【Nội dung hỗ trợ chính】 Định giá doanh nghiệp / Hỗ trợ xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ / Tư vấn toàn diện về quản lý kinh doanh sau khi sáp nhập - mua lại